Nieuws

Schooltijden 2018-2019

Met ingang van het volgende schooljaar zullen we een 5 gelijke dagen rooster gaan hanteren.

Dit betekent dat elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur zal duren. (ook de woensdag) Het hek gaat om 8.15 uur open.

Alle kinderen blijven tijdens de lunchpauze op school.

Wij vinden dit een goede, regelmatige verdeling van de onderwijs- en speeltijden over de dag en over de week.

Hierdoor ontstaat er meer rust voor de kinderen. We zullen ervoor zorgen dat er tijdens de dag voldoende tijd is om te bewegen en even iets anders te doen dan te leren.

Heeft u vragen? Dan kunt u die bij de directie stellen.

 

 

 

Lichtbrigade

Op woensdag 11 oktober willen wij, de lichtbrigade, de fietsen van de kinderen uit groep 6 t/m 8 controleren.

Kinderen mogen die dag hun fietslicht laten controleren.

Dit gebeurt vlak vóór of vlak na de gymles.

Meester Ahmet en de groepsleerkracht zullen daarbij helpen.

Lampjes, batterijen, reflector e.d. worden gecontroleerd.

 

Zo kunnen fietsende kinderen veilig de donkere wintermaanden in.